top of page


Ogólne zasady i warunki
 

AGST Draht & Biegetechnik GmbH

Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw w formacie PDF dotyczą wszystkich naszych ofert, dostaw i usług, w tym informacji i porad.
O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązują one również we wszystkich przyszłych stosunkach handlowych z klientami, nawet jeśli nie powołujemy się na nie wyraźnie przy zawieraniu umowy.


Tekst GTC do pobrania

bottom of page